Hvem skal betale forsendelsen ved fortrudt postordrekøb?

Hvis man har købt en vare via postordre og man vil benytte sin fortrydelsesret, hvad kan man så forlange at få tilbagebetalt?

Varens pris?

Varens pris + efterkravsgebyr og porto?

Varens pris + efterkravsgebyr og porto + den porto man skal betale for at sende varen retur?

SVAR:

Man skal have "varens pris" tilbagebetalt samt det beløb, som udgør forhandlerens billigste standardlevering. Det fremgår af lov om visse forbrugeraftaler § 22:

”Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare eller en ikkefinansiel tjenesteydelse skal den erhvervsdrivende tilbagebetale alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra forbrugeren uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor den erhvervsdrivende i overensstemmelse med § 20 har modtaget meddelelse om forbrugerens beslutning om at træde tilbage fra aftalen.”
Stk. 2.Den erhvervsdrivende skal foretage den i stk. 1 nævnte tilbagebetaling under anvendelse af samme betalingsmiddel, som forbrugeren har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret noget andet, og i så fald forudsat at forbrugeren ikke bliver pålagt nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
Stk. 3. Uanset stk. 1 skal den erhvervsdrivende ikke tilbagebetale ekstra omkostninger forbundet med levering, hvis forbrugeren udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, som den erhvervsdrivende har tilbudt”.

Køberen skal selv betale eventuelle omkostninger til at sende varen retur.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund