Skal fortjeneste ved kædebreve beskattes?

Sagen drejer sig om en slags kædebrev.

Jeg blev af en ven tilbudt at være med i det helt store!

Det gik ud på at man skulle aftage tre beviser (fra min ven i dette tilfælde), sende x kroner til firmaet bag, og x kroner til ham der stod øverst på listen.

Derefter ville man efterhånden selv komme til at stå øverst på denne liste, og folk der aftog beviserne på det tidspunkt skulle så indbetale pengene til mig.

Man kunne modtage over 200.000 kroner. Jeg har takket pænt nej tak, og vi har diskuteret konsekvenserne, hvis han bliver opdaget. Jeg mener han får en bøde da det er ulovligt, at han skal aflevere pengene, men skal han også betale skat af pengene (hvis han får nogen) hvis han skal aflevere dem??, det er mit spørgsmål.

Eller hvad er konsekvenserne, hvis han bliver opdaget på en eller anden måde??

Det kan jo være han modtager nogle penge, er der så en forældelsesfrist for at blive knaldet??

Jeg håber på et overbevisende svar da vi efterhånden har diskuteret et stykke tid.

På forhånd tak.

 

Svar

Deltagelse i kærebreve er en overtrædelse af indsamlingsloven § 1, hvorefter offentlig indsamling skal anmeldes til politiet, inden den iværksættes.

Overtrædelse af indsamlingsloven straffes ifølge lovens § 6, stk. 1 med bøde.

I den eneste trykte dom fra de sidste 30 år - UfR 1996.356 ØLD - blev bøden fastsat til 1.000 kr. Her havde den tiltalte slet ikke opnået nogen fortjeneste..

Ifølge straffelovens § 75, stk. 1 kan udbyttet ved en strafbar handling konfiskeres. Denne regel gælder også udbyttet ved deltagelse i kædebreve.

Der kan hverken pålægges bøde eller ske konfiskation, når forholdet er forældet. Dette er ifølge straffelovens § 93, stk. 1 tilfældet, når der er forløbet 2 år fra den dag, den strafbare virksomhed er ophørt.

Ifølge Ligningsvejledningen E.A.1.1. udelukker det ikke skattepligt, at en indkomst er erhvervet ved en strafbar handling. Hvis du skulle være så heldig at tjene 200.000 kr. ved deltagelse i kædebrev, kan du således risikere både at få en bøde, at få fortjenesten konfiskeret eller at skulle betale almindelig indkomstskat af beløbet. Hvis din fortjeneste bliver konfiskeret, skal du ikke betale skat af fortjenesten.

Som det turde fremgå af svaret, har du gjort klogt i at sige nej tak til tilbudet om at deltage i kædebrevet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.