Må de hårde hvidevarer fjernes før tvangsauktion?

I forbindelse med tvangssalg skal alt nagelfast indbo forblive i ejendommen, men hvordan med hårde hvidevarer så som køleskab, kummefryser, komfur, opvaskemaskine og vaskemaskine?

SVAR:

De nævnte hårde hvidevarer er omfattet af panteretten i medfør af tinglysningslovens § 38 og må derfor ikke fjernes.

Det såkaldte trangsbeneficium (retten til at beholde genstande, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem) går dog forud for panthavernes ret, og en bortfjernelse af genstande, der er omfattet af trangsbeneficiet, er derfor ikke retsstridig endsige strafbar.

En opvaskemaskine og en vaskemaskine er normalt  ikke omfattet af trangsbeneficiet, mens et køleskab og et komfur normalt er omfattet af trangsbeneficiet. Det kan du læse mere om på emne nr. 643: Hvad må du beholde?

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500