Skal jeg betale 20.000 ekstra i moms af den aftalte pris?

Jeg har fået et tilbud fra en håndværker vedr. oplægning af nyt tag m.m.

Tilbudet lød på godt 81.000,-,  hvilket jeg skriftligt accepterede.

Arbejdet er nu udført og jeg har fået en regning på godt 101.250,- da håndværkeren hævder, at det givne tilbud naturligvis var plus moms.

Der står i tilbudet intet om prisen er incl. moms eller ej.

Hvad skal jeg betale ???

SVAR:

Du skal efter min vurdering kun betale det aftalte beløb på godt 81.000 kr.

Jeg går ud fra, at du er almindelig forbruger, og at det intetsteds af tilbuddet er fremgået, at tilbuddet var excl. moms.

I så fald burde håndværkeren i medfør af princippet i prismærkningslovens § 1 have angivet prisen incl. moms, og du må have haft ret til at forvente, at dette var tilfældet.

Forbrugerklagenævnet har truffet flere afgørelser, der støtter ovenstående. I den trykte retspraksis er der flere sager, hvor aftalen er blevet fortolket således, at den aftalte pris var ekskl.. moms, men det drejer sig om erhvervsdrivende købere.

Det er vigtigt, at du straks skriftligt reklamerer over regningen og henviser til, at den aftalte pris incl. moms udgør godt 81.000 kr., hvilket beløb du samtidigt bør vedlægge i check.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg