Beløbsbegrænset kaution

Goddag

Mit spørgsmål går på kaution - nærnere betegnet beløbsbegrænset selvskyldnerkaution.

Debitor har et lån på kr 100.000,- som er sikret ved pant til kr. 50.000,- og beløbsbegrænset selvskyldnerkaution til kr. 50.000,-.

Debitor kan ikke betale, og pantet realiseres til kr. 40.000,- - Banken kræver kr. 50.000,- fra kautionisten.

  1. Hvis kautionisten nu indbetaler som krævet af banken, kan kautionisten herefter anmelde sit krav i boet, og eventuelt få dividende?

  2. Når konkursen er overstået, består kautionistens krav mod debitor så stadigvæk?

På forhånd tak for svaret!!

M. W.

 

Svar

ad 1: Kautionisten kan godt anmelde sit regreskrav på 50.000 kr. i konkursboet, men det følger af konkurslovens § 47, stk. 1, at bankens ret til dividende ikke nedsættes. Banken kan med andre ord anmelde et krav på 60.000 kr., selv om kautionisten har nedbragt gælden til 10.000 kr.

Hvis der i boet bliver en dividende på over 16,67% til de simple kreditorer, vil banken få fuld dækning. I så fald skal den overskydende dividende udbetales til kautionisten, jf. konkurslovens § 49, 2. pkt.

ad 2. Efter konkursen består kautionistens regreskrav fortsat, forudsat at det ikke er blevet dækket ved konkursen, hvad det sikkert ikke er.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg