Kan jeg kræve erstatning for defekt spiral?

Først en stor ros til Jeres homepage/brevkasse.

Nu er jeg imidlertid selv stødt ind i et problem. Jeg har for nogle år siden fået opsat en spiral, som nu har givet mig problemer. Snoren til spiralen er simpelthen faldet af selve spiralen. Dette nødvendiggør en operation, idet spiralen nu ikke umiddelbart kan trækkes ud af livmoderen.

Mine spørgsmål er flg.:

Har producenten et produktansvar og skal han betale erstatning til mig?

Jeg er funktionæransat med løn under sygdom, men der er jo egentlig ikke tale om sygdom ved fravær p.g.a. ovenstående indgreb. Skal producenten desuden betale tabt arbejdsfortjeneste og svie/smerte.

SVAR:

Ja, såvel producenten som forhandleren af det pågældende produkt - i dette tilfælde en spiral - er erstatningsansvarlig for den skade, produktet bevirker. Det betyder, at du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, helbredelsesudgifter "og andet tab som følge af skaden samt en godtgørelse for svie og smerte".

Desuden kan du - hvis skaden medfører varige følger - få en godtgørelse for varige mén samt erstatning for tab eller forringelse af din arbejdsevne.

Men dit problem bliver i første omgang at sandsynliggøre, at der er tale om en defekt ved spiralen - og derefter at få gjort et produktansvar gældende mod det pågældende medicinalfirma.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund