Køb af defekt fotoapparat.

Jeg købte torsdag 22/1 et nyt fotografiapparat til kr. 3.000 på vej til lufthavnen. Turen gik til Prag. Sælgeren lagde ny film i apparatet.

I Prag anvendte jeg yderligere to film. Ved ilægning af den tredie film, så jeg at spaltelukkeren så underlig ud, men satte alligevel filmen i.

Ved hjemkomst mandag sendte jeg alle tre film til fremkaldelse og afleverede apparatet tilbage til forhandleren, som ville sende det til reparation. I går torsdag 29/1 hentede jeg filmene og der var ikke et eneste billede på nogen af filmene.

Jeg har ikke hørt fra forhandleren endnu, som har lovet at ringe, når det er repareret.

For mig at se har jeg fået et fotografiapparat der var defekt fra starten.

Hvad kan jeg forlange?

Et nyt fotografiapparat eller skal jeg acceptere at få samme retur?

Filmene ombyttet med nye?

En ny tur til Prag?

Et nedslag i prisen?

SVAR:

Du kan forlange følgende:

1) At forretningen "inden rimelig tid" udbedrer manglen eller at den giver dig et nyt og fejlfrit kamera af samme slags, dvs. foretager ombytning. Forretningen vælger selv mellem de to løsninger.

2) At få tre nye film samt fremkaldelse af dem, dvs. skadeserstatning efter købelovens § 80.

Men du kan ikke få en ny tur til Prag eller et nedslag i købesummen - for nu at besvare dine øvrige spørgsmål.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund