Bortfalder kaution ved frivillig akkord?

Min sag startede for mere end 10 år siden. Jeg købte en bil gennem en bilforhandler i Århus, en bank finansierede denne. Min søster kautionerede for et begrænset beløb.

Bilen fik en motorskade, hvor en mekaniker i samråd med banken, uden mit vidende aftalte et honorar for udskiftning af motoren. Banken betalte d.1 September 1988, kr. 11.542,73, uden min godkendelse. Jeg returnerede derefter bilen til banken, og hørte ikke fra dem siden.

Sidste år blev jeg kontaktet af et firma, CC, som krævede kr. 134.000 indfriet. Jeg tilbød dem kr. 20.000 mod en saldo kvittering.

Disse penge blev indbetalt i slutningen af december 1997. Jeg modtog i sidste uge, en saldokvittering, hvori de opretholder kravet imod min søster. Hun modtog samtidigt et krav på ca. 78.000 kr.

Mine spørgsmål er:

1. Skal kautionisten (min søster) ikke godkende vilkårene for en udstedelse af en saldokvittering til mig ??

2. I tilfælde af ja til ovenstående, kan CC kræve penge af min søster ??

SVAR:

Jeg tør ikke med sikkerhed svare på, om din søster er frigjort.

Det er givet, at hun burde have givet samtykke til akkorden, men det anses i den juridiske teori for tvivlsomt, om kautionistens forpligtelse bortfalder ved en frivillig akkord, hvis samtykket ikke er indhentet.

Havde det været en tvangsakkord eller en gældssanering, ville kautionistens forpligtelse bestå, og det samme gælder formentlig ved frivillig akkord, hvis kreditor kan godtgøre, at han ved den frivillige akkord har opnået lige så meget som han ville have opnået ved en tvangsakkord.

Jeg foreslår, at din søster retter henvendelse til en advokat, da der trods alt er en vis mulighed for, at hun kan få medhold i, at hun er frigjort. Der kan muligvis også rejses indsigelse mod beløbets størrelse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg