Kan et I/S købe et sommerhus?

Kan et i/s købe et sommerhus til firmaet ?.

Da den ene i firmaet har stor gæld fra anden hushandel.

Sommerhuset skal ikke bruges til udlejning

Svar

Ifølge § 8 i lov om sommerhuse og campering må selskaber, foreninger og andre sammenslutninger ikke erhverve fast ejendom uden miljøministerens tilladelse, medmindre ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed.

Erhvervsmæssig udnyttelse af sommerhuse kan kun være opkøb med videresalg for øje eller udlejning til ferieformål. Ingen af disse to formål synes at være opfyldt i den foreliggende situation. Det kan tilføjes, at erhvervelse af sommerhuse til brug for virksomhedens personale i praksis ikke anses for erhvervsmæssig anvendelse, og at der derfor skal indhentes tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, som behandler disse sager på vegne miljøministeren.

Jeg kender ikke nærmere til praksis vedrørende tilladelser fra Skov- og Naturstyrelsen, men jeg er ret overbevist om, at I ikke får tilladelsen.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus