Kan jeg hæve mit køb af batteriædende digitalt kamera?

Jeg har lige købt et digitalt kamera fra Fona, og det er mildest talt et elendigt produkt. Derfor vil jeg meget gerne fortryde mit køb. Fona ombytter gerne indenfor 14 dage hvis produktet ikke har været brugt - men det har det.

Der er dog ingen dansk brugsanvisning med til produktet, og det mener jeg bestemt at der skal være iflg. købeloven. Kan I be/afkræfte min påstand ?

Forestil jer et kamera til kr. 3.000,- som tager elendige uskarpe fejlfarvede grovkornede billeder, bruger 4 stk. Duracell Alkaliske batterier på ca. 10-20 billeder, hvilket tangerer miljøsvineri, og der er ingen dansk brugsanvisning med produktet.

SVAR:

Glem alt om den manglende brugsanvisning på dansk, for det stiller købeloven ikke krav om, lige som det heller ikke giver dig mulighed for at fortryde dit køb.

Til gengæld kan du gøre noget andet. Nemlig forsøge at hæve handelen og kræve alle dine penge tilbage, hvis det pågældende kamera er omtalt på en alt for positiv måde i reklamer, brochurer eller lignende, og hvis du ikke ved købet blev orienteret om de uskarpe billeder og det helt ekstreme forbrug af batterier.

Du kan - hvis disse eller nogle af disse forudsætninger er opfyldt - henvise til reglerne om forbrugerkøb (helt nøjagtigt købelovens § 76), som bestemmer følgende:

"Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis:

1) genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har givet urigtige eller vildledende oplysninger, der kan antages at have haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden (og det kan det fx, hvis du fik at vide, kameraet tager skarpe billeder og er økonomisk i drift).

2) ...

3) Sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold (fx det helt ekstremt store forbrug af batterier), der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende,

eller

4) genstanden i øvrigt er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (og det bør vel være tilfældet for et digitalt kamera til 3.000 kr.)".

Send eventuelt Fona et anbefalet brev, hvor du hæver købet under henvisning til, at du var stillet en helt andet og langt bedre vare i udsigt, og at du på ingen måde blev orienteret om det helt urimeligt høje forbrug af batterier. Henvis til den citerede regel og forlang at få dine penge inden otte dage - selvfølgelig mod at du afleverer det næsten ubrugelige og batteriædende kamera.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund