Er gælden bortfaldet ved pantekreditors konkurs?

Min kone havde før ægteskabet med mig en del gæld. Et pantebrev på ca. 300.000 kr. Firmaet er for ca. 2 år siden gået konkurs. Er dette ubetalte pantebrev ikke-eksisterende nu?

SVAR:

Det skal din kone bestemt ikke være sikker på.

Det kan tænkes, at konkursboet har solgt pantebrevet meget billigt til en opkøber af tvivlsomme fordringer, som herefter på et eller andet tidspunkt rejser kravet.

Kravet forældes først på 10 år.

I bør derfor for en sikkerheds skyld sørge for, at alle værdier, som der kan gøres udlæg i, købes i dit navn for din opsparing, således at der ikke kan gøres udlæg heri. Du hæfter jo under ingen omstændigheder for den omtalte gæld.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg