Kan jeg undgå topskat ved at anvende min hustrus rentefradrag?

Vi er netop blevet gift og mit spørgsmål er følgende:

Kan jeg helt eller delvis anvende min kones fradrag, således jeg kan undgå at betale topskat?

Min kone tjener ca. 230.000,- og jeg ca. 384.000,-. Vi har netop bygget hus, så vi har forholdsvis store fradrag.

Svar:

Renteudgifterne kan under ingen omstændigheder trækkes fra i topskatten af personlig indkomst. De kan heller ikke fratrækkes i bundskatten eller mellemskatten.

Den skattemæssige værdi af rentefradragene er i 2003 på ca. 33,0% - uanset om du eller din hustru tager rentefradragene, og jeres samlede skat vil derfor være den samme, uanset hvordan I fordeler rentefradragene.

Skattevæsenet vil normalt ikke skride ind, hvis du tager din kones rentefradrag, men I opnår ingen skattebesparelse af den grund..

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg