Skal mit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond deles?

Jeg er blevet separeret i oktober 2007. 

I forbindelse med bodelingen vil jeg gerne vide, om mit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal medtages?

Svar:

Efter de nye regler, som trådte i kraft d. 01.01.2007, skal rimelige pensionsordninger ikke deles, og indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil altid falde ind under begrebet rimelige pensionsordninger.

Der er jo tale om en tvungen opsparing.

Du kan læse mere om de nye regler om deling af pensionsordninger på emne nr. 574.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus