Får vi mindre i kontanthjælp, hvis vi gifter os?

Jeg har et for mig lidt stort og indviklet spørgsmål til jer.

Min kæreste og jeg, der er samboende og begge på bistandshjælp, venter vores første barn sammen til september. I den forbindelse er vi blevet rådet til at gifte os, for at sikre hinanden og barnet, hvis en af os skulle falde bort.

Men nu hører jeg, at det kan få betydning for vores udbetaling af bistandshjælp, hvis vi gifter os. Vil det give os mindre i bistandshjælp, hvis vi er gift, og ved I hvad satserne er for os, når vi begge har forsørgerpligt?

Svar:

Først et tillykke med den kommende fødsel.

Jeg forstår godt, at I ønsker at sikre hinanden og barnet, men det kan I  gøre ved af aftale fælles forældremyndighed og ved eventuelt tillige at oprette et såkaldt "børnetestamente", som du kan læse mere om på emne nr. 235.

Men der kan selvfølgelig være mange andre gode grunde til at gifte sig.

Umiddelbart sker der ikke noget ved, at I gifter jer set i relation til kontanthjælpen. I vil begge modtage 10.245 kr.(2001), som der så skal betales skat af. Hvis I har høje boligudgifter, har I mulighed for at søge om særlig støtte hertil efter aktivlovens § 34.

I skal være opmærksomme på, at når I gifter jer, får I pligt til at forsørge hinanden. Det betyder bl.a.:

  1. At I begge skal udnytte jeres arbejdsmuligheder. Hvis den ene af jer ikke gør det, kan hjælpen til jer begge stoppes.

  2. At hvis en af jer har eller får formue, får det betydning for begge parters ret til hjælp.

  3. At ægtefæller hæfter solidarisk (dvs. sammen og hver for sig) for krav om tilbagebetaling, når der er ydet tilbagebetalingspligtig særlig støtte efter § 34 til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger. Den solidariske hæftelse gælder, uanset om hjælpen er ydet til den ene eller begge ægtefæller, og uanset om boligen er ejet af den ene eller begge ægtefæller.

  4. At indtægter ved arbejde ud over kontanthjælpsniveauet hos den ene modregnes i hjælpen hos den anden.

Med venlig hilsen

Erik Jappe

Hjemmeside:

E-mail: erikjapp@post7.tele.dk