Er min hustrus forhåndsafkald på bidrag bindende?

Jeg lever i et 13 år gammelt ægteskab, som fungerer meget dårligt på grund af min hustrus drikkeri, og som også gør at hun i mange situationer lyver eller er uærlig over for mig.

For ca. 3 1/2 år siden fortalte jeg hende, at jeg ønskede skilsmisse, hvilket medførte, at hun endnu engang lovede mig at stoppe med sit drikkeri, og hvis hun fortsatte ville acceptere skilsmisse, og ville afstå fra at modtage hustrubidrag. Vi lavede herefter en skriftlig aftale, som er underskrevet af begge parter.

Aftalen har følgende ordlyd:

AFTALE

Denne aftale er indgået mellem ægtefællerne Pia Hansen og Jørgen Hansen.

Pia Hansen lover hermed Jørgen Hansen at hun fuldstændig vil afholde sig fra at drikke alkohol alene med sig selv, uden at hun er i selskab med andre, som også nyder alkohol, desuden lover hun at være 100% ærlig overfor Jørgen Hansen.

Hvis Jørgen Hansen ikke mener, at hun lever 100% op til denne aftale, har han ret til at kræve separation og endelig skilsmisse. Pia Hansen afstår envidere med sin underskrift sin ret til at kræve hustrubidrag, eller stille andre økonomiske krav.

Denne aftale er tidsubegrænset. Underskrevet af begge parter den 16/12. 1994.

 

Efter denne aftales indgåelse er hun fortsat med at drikke, og hun har i mange situationer været uærlig over for mig. Derfor ønsker jeg nu at blive skilt, og jeg har derfor følgende spørgsmål:

Er denne aftale juridisk holdbar, eller kan den eventuelt omstødes af statsamtet eller domstolene.

Til orintering kan oplyses, at min hustru modtager dagpenge ca. 12000,- brutto pr. måned. Og min løn er ca. 27000,- brutto pr. måned.

Svar:

Den pågældende aftale efter min vurdering helt og aldeles uforbindende for hustruen.

Man kan ganske enkelt ikke under ægteskabet give forhåndsafkald på sine rettigheder i relation til ægteskabslovens regler om bidrag.

Hvis aftalen var indgået umiddelbart forud for en aktuel forestående separation eller skilsmisse, ville aftalen principielt være bindende, men den ville kunne tilsidesættes ved dom, hvis den skønnes urimelig, jf. ægteskabslovens § 58, hvilket den formentlig er.

Du må påregne at skulle svare bidrag i 3-5 år. Bidraget vil blive fastsat af statsamtet til 1/5 af forskellen mellem jeres indtægter.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg