Hæftelse for fælles bankgæld efter skilsmisse?

Kære familie-advokat

Jeg har en kollega, der er kommet lidt i klemme ang. gæld til Unibank, som jeg håber I kan hjælpe med at for afklaret.

- Fælleslån optaget under ægteskab i begges navn.

- Nuværende civilstand: Skilt.

- Restgæld: Ca.. Kr. 13.000.-

Efter skilsmissen betaler den ene kontohaver (kvinden) stadig afdrag på restgæld til Unibank pr. mdr.. Kr. 500,-

Den anden kontohaver (manden) har p.t. ingen konto i Unibank.

Manden har ved ægteskabets ophør mundtligt lovet både banken og kvinden, at han ville betale afdrag ligeledes Kr. 5oo,-. Dette er ikke blevet overholdt.

Nu forlanger Unibank, at kvinden udover sin egen andel også skal betale mandens andel.

Kan det være rigtigt ?

Jeg håber, at I vil svare og TAKKER på forhånd. Og syntes at det er alletiders idé med rådgivning på nettet

Svar:

Da gælden tilsyneladende ikke er blevet splittet op i 2 selvstændige lån i forbindelse med bodelingen, hæfter de 2 fraskilte ægtefæller fortsat solidarisk for gælden til Unibank, og din kollega kan derfor risikere at komme til at betale hele gælden og ikke kun halvdelen.

Du kan trøste hendes med, at hun har regres mod sin tidligere ægtefælle for den halvdel af gælden, som han skulle have betalt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg