Kan skattevæsenet nægte at udbetale min kones overskydende skat på grund af min skattegæld?

Jeg har deltaget i et anpartsprojekt som gik galt. Jeg fik en ekstraskat for 2004 på ca. 60.000 kr. (rest ca. 35000)

Anparterne blev købt i 1989 og jeg blev gift i 1994.. Gælden til anpartsselskabet er ca. 135.000kr. Dem betaler jeg ikke på nu, da jeg betaler skattevæsnet alt jeg formår.

Min kone havde overskydende skat for 2008 på ca. 12.800 kr., som skattevæsnet forlangte til dækning for min skattegæld.

Kan de gøre det? (Anparterne blev jo købt før jeg blev gift!!)

Kan de gøre det næste år igen?

Kan de gøre udlæg i min kones løn?

 Har min kone noget at frygte overhovedet vedr. hendes indtægt og mine anparter.

Jeg syntes at det er meget uretfærdigt at min kone skal tvinges til at betale for nogle dumheder, jeg har begået, før jeg blev gift!!

 Svar:

Din kone hæfter i medfør af § 12, stk. 1 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige for dine restskatter, hvis disse er opstået i vielsesåret eller senere, også selv om skatten skyldes et anpartsprojekt, som du gik ind i, før I giftede jer.

Skattevæsenet kan ifølge § 12, stk. 1 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige modregne i hendes overskydende skat for din restskat. 

Skattevæsenet kan desuden gøre udlæg i hendes aktiver, når og hvis udpantning forgæves har været forsøgt hos dig.

Skattevæsenet kan ikke foretage lønindeholdelse for dine skatter i din kones løn.

Din kone hæfter under ingen omstændigheder for din gæld på 135.000 kr. til anpartsprojektet.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600