Hvordan kan jeg beskytte en arv mod ligedeling?
 

Efter at have overværet en skilsmisse i familien, er jeg kommet til at tænke over, hvordan jeg er stillet, hvis jeg gifter mig, og under ægteskabet modtager en større arv.

Kan jeg beskytte denne del af min formue specielt, således at jeg evt. kan anvende den til noget fælles, men hvor han i tilfælde af ophævelse af ægteskabet ingen andel har i den arvede formue.

Svar:

Du kan før du gifter dig kræve, at der oprettes en ægtepagt, hvor erhvervelser ved arv og gave under ægteskabet gøres til fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. Ægtepagten skal for at blive gyldig tinglyses i Personbogen. Du kan på emne nr. 536 læse om, hvordan man opretter en ægtepagt.

Du kan også bede din forældre oprette et testamente, hvori de bestemmer, at din arv skal være dit fuldstændige særeje eller dit kombinationssæreje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg