Gælder vort gensidige testamente efter separation?

Hej

Jeg kan forstå, at gensidige testamenter normalt bortfalder ved separation.

I vores tilfælde oprettede vi et sådant testamente, før vi blev gift. Da vi blev gift lod, vi blot testamentet bestå, og nu er vi så separeret. Vi har intet foretaget os, og forestiller os egentlig, at vi fortsat vil arve hinanden; men det er vel ikke rigtigt?

Svar:

Nej, der er ikke rigtigt.

Den almindelige arveret efter loven bortfalder ifølge arvelovens § 38 altid ved separation og skilsmisse.

Gensidige testamenter mellem ægtefæller bortfalder normalt, men ikke altid ved separation og skilsmisse. Dette fremgår af arvelovens § 49, stk. 1, som ifølge ordlyden kun gælder, hvis ikke andet fremgår af omstændighederne.

Hvis I ønsker, at det gensidige testamente fortsat skal gælde, bør I oprette et tillæg til testamentet, hvor dette præciseres udtrykkeligt. Der kan også være bestemmelser i testamentet, som bør revurderes ved samme lejlighed.

I bør også gennemgå jeres livsforsikringer, kapital- og ratepensioner og beslutte, om de indbyrdes begunstigelser fortsat skal gælde. I så fald bør I snarest give skriftlig meddelelse herom til forsikringsselskab og/eller pengeinstitut.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.