Hvordan er jeg stillet ved min mands død, når huset er hans fuldstændige særeje?


Hvordan er jeg og mine børn stillet i tilfælde af min mands død?

Vi blev gift i 1999 og vi har begge børn fra tidligere ægteskaber samt 1 fællesbarn på nu 17 år.

Min mand har 2 børn, og jeg har 2 børn  fra tidligere ægteskaber. 

Jeg flyttede ind i det hus, som min mand og hans tidligere hustru havde boet i. Jeg har for ca. 17 år siden haft en tvangsauktion, og på grund af dette fik min mand i forbindelse med vores ægteskab fuldstændigt særeje på huset.

Min mand og jeg har talt om, hvordan jeg og mine børn vil være stillet i tilfælde af hans død. Vil jeg være nødt til at flytte fra huset, i det tilfælde at hans børn forlanger skifte, eller kan jeg blive boende?

Kan vi på nogen måde imødegå at der bliver problemer? Eventuelt at alle arver på lige fod?

Hvis både min mand og jeg dør, hvordan er mine børn så stillet?

Svar:

Da huset er gjort til din mands fuldstændige særeje, gælder særejet både ved separation og skilsmisse og ved død.

Hvis din mand dør først, skal din mands fuldstændige særeje skiftes, da man ikke kan sidde i uskiftet bo med fuldstændigt særeje.

Du arver 1/2 og din mands 3 børn arver 1/2 til deling.

I bør alvorligt overveje at få ændret særejeformen til kombinationssæreje, dvs. skilsmissesæreje, der bliver fuldstændigt særeje for længstlevende. Derved får du på skiftet boslod svarende til halvdelen af husets friværdi, og du arver desuden 1/2 af den anden halvdel, eller i alt 3/4. Du får desuden ret til at udtage huset mod at indbetale den sidste fjerdedel af husets friværdi.

Du kan desuden sidde i uskiftet bo, hvis din mands børn vil samtykke hertil.

I kan opnå en ligestilling med hensyn til arven til jeres i alt 5 børn ved at oprette et gensidigt testamente, som giver alle 5 børn det samme i samlet arv efter jer begge - uanset hvem af jer, der dør først, - og uanset om den længstlevende har siddet i uskiftet bo eller ej. Fællesbarnet bør nok arve dobbelt så meget som de øvrige, da fællesbarnet jo ikke modtager arv fra den anden af forældrene. I bør få bistand  til oprettelsen af testamentet hos en advokat.

Vi har en formular til et sådant ligedelingstestamente - se formular 257MLSB:

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.