Kan vi oprette et "omvendt særeje"?

Vi er et par, der har været gift før, og som har meget forskellig økonomisk baggrund. Vi har begge 3 børn med os.

Det er meget vigtigt for os, at vore børn kan beholde det gode forhold, de nu har til hinanden, også efter en arvesag.

Vi har planer om at gifte os og har en ide om, at vi ønsker, at vort indbo og 2 forskellige konti i vores bank skal være fælleseje. Alt andet skal være særeje.

Kan det lade sig gøre ?

Svar:

Der er ikke noget til hinder for at oprette en ægtepagt, hvor I aftaler, at alt, hvad i hver især ejer ved ægteskabets indgåelse, og alt hvad I i fremtiden erhverver, skal være jeres fuldstændige særeje eller jeres kombinationssæreje, men dog således, at det indbo, som I indfører i ægteskabet og indeståendet på nogle konkrete bankkonti ved ægteskabets indgåelse skal være fælleseje.

Indbo, som erhverves under ægteskabet, kan også gøres til fælleseje, idet man godt kan aftale, at det, der træder i stedet for særeje (surrogater), skal være fælleseje.

Fremtidige indsættelser på de angivne bankkonti kan med den samme begrundelse også gøres til fælleseje i ægtepagten.

I bør oprette et testamente, der regulerer arveforholdene. Hvis I ikke gør det, bliver størrelsen af børnenes arv helt afhængig af, hvem af jer, der lever længst, og det forekommer ikke retfærdigt.

I kan evt. oprette ægtepagten online på programmet IT-ægtepagt og testamentet online på programmet  IT-testamente. Advokaten sparer tid - og I sparer penge.  

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.


Hit Counter

23-08-12