Skal jeg betale skat af den halve lejeværdi?
 

Jeg er i tvivl om beskatningen af lejeværdi i forbindelse med separation.

Vi ejer huset i lige sameje, men min mand er altid blevet beskattet af lejeværdien og har betalt hele ejendomsskatten.
Faktisk samlivsophævelse 20.12.2016 folkeregisterændring 1.3 2016.
Min mand har stadig ikke søgt separation. Kan skattevæsenet komme i tanker om at overføre den halve lejeværdi til mig for 2016?
Min mand har stor negativ bodel, jeg pæn positiv. Kan du se noget, der taler for eller imod at fremskynde separationen her i 12016.
Det er meningen, jeg skal købe det halve hus.

Svar:

Hvis skattevæsenet vil lægge til grund, at samlivet blev ophævet inden d. 31.12.2015 (og dette er det mest sandsynlige, selv om der ikke skete folkeregisterflytning), er sambeskatningen ophævet med udgangen af 2015. Dette indebærer, at I i 2016 skal beskattes som ugifte personer, der ejer et hus i lige sameje. Du skal derfor indtægtsføre halvdelen af ejendommens overskud (lejeværdi minus standardfradrag) og skal fratrække halvdelen af renteudgifterne. Der kan i så fald ikke laves aftaler om en anden fordeling i strid med de faktiske ejerforhold

Hvis samlivet først kan anses for ophævet ved folkeregisterændringen i 2016, er i fortsat skatteretligt samlevende i resten af 2016, medmindre I inden d. 31.12.2016 bliver separeret eller skilt. Hvis I ikke blive separeret eller skilt i 2016 kan I som udgangspunkt godt aftale at fordele beskatningen af positiv og negativ kapitalindkomst i 2016 som hidtil, selv om dette strider mod bodelsprincippet i kildeskattelovens § 20. Bliver I separeret eller skilt inden årets udgang, skal I for hele 2016 beskattes som ugifte personer, dvs. på samme måde, som hvis samlivet må anses for ophævet inden d. 31.12 2015.

Jeg kan ikke ud fra de få oplysninger vide, om det bedst kan betale sig for dig at blive separeret eller skilt i 2016 eller om det er bedre at vente. Hvis du konkretiserer dit spørgsmål, vil jeg meget gerne vurdere, hvad der måtte være bedst i dit tilfælde.

Hvis du skal købe det halve hus, vil jeg råde dig til hurtigst muligt at kontakte en advokat, som kan bistå dig hermed. Advokaten kan så også vurdere, om separationen skal søges gennemført i år. Dette kan i øvrigt blive svært at nå.


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg
.