Er vielse i Canada gyldig i Danmark?

Jeg skal i næste måned giftes med min forlovede her fra Canada.

Han er født her og har boet her hele sit liv, og jeg har boer her i 1 1/2 år.

Mit spørgsmål til dig er, om de papirer/dokumenter, som vi vil modtage til vores bryllup er gyldige i Danmark, når vi kommer tilbage hertil ?

Tak for en god brevkasse !

Svar:

Ægteskabet vil givetvis være gyldigt også i Danmark, hvis de canadiske formkrav til vielser er opfyldt og vielsen er foretaget af den myndighed, som er kompetent hertil efter de canadiske regler.

Husk i øvrigt, at de canadiske regler om formueordningen bliver gældende i jeres ægteskab - også selv om I senere flytter til Danmark.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.