Kan jeg kræve refusion for betaling af min kones gæld?
 

Kan jeg stævne min tidligere kone for gæld, som jeg har optaget i mit navn, da vi var gift. Vi er pt. stadig i separation.

Hendes og mine aktiver og passiver er negative, men gælden på 30.000 kr. er brugt til at samle både hendes og min løse gæld.

Svar:

Da du har indfriet din kones gæld, har du en mulighed for at få medhold i, at hun skylder dig et beløb svarende til det indfriede beløb. Du kan gøre gældende, at du på intet tidspunkt har eftergivet hende gælden.

Du kan dog bestemt ikke være sikker på at vinde sagen, da domstolene muligvis vil skønne, at du selv burde have sørget for at få klargjort gældsforholdet, dengang du indfriede hendes gæld. Der har jo formentlig været mange betalinger og ydelser mellem jer under ægteskabet, og der er en fast regel i retspraksis, at den, der påstår at have et tilgodehavende mod den anden part ved ægteskabets opløsning, har den fulde bevisbyrde for, at der eksisterer et gældsforhold.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.