Er det lovligt at indgå nyt ægteskab inden "final divorce"?

For to år siden flyttede jeg til Danmark for at at arbejde, uden familie. Jeg er gift, men for fire måneder siden ansøgte jeg om skilsmisse fra konen i USA. Det tager cirka et år at få skilsmisse, hvor jeg har boet i USA. Nu betaler jeg midlertidig børnebidrag og ægtefællebidrag, og jeg venter paa "final divorce decree".

Jeg er statsborger i USA med midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

Næste måned flytter jeg sammen med min danske kæreste.

Er det lovligt i Danmark at blive gift, selv om jeg ikke er skilt i USA?

Svar:

Det er ikke lovligt at indgå ægteskab eller registreret partnerskab i Danmark, så længe du ikke er skilt i USA.

Dette fremgår af ægteskabslovens § 9, som lyder således:

Den, som tidligere har indgået ægteskab eller har været part i et registreret partnerskab, må ikke indgå ægteskab, så længe det tidligere ægteskab eller registrerede partnerskab består.

Det er ikke blot ulovligt, det er ligefrem strafbart som bigami ifølge straffelovens § 208, som lyder således:

§ 208. Den, der indgår ægteskab eller lader sit partnerskab registrere, og som i forvejen er gift eller er part i et registreret partnerskab, straffes med fængsel indtil 3 år eller, hvis den anden person har været uvidende om det bestående ægteskab eller registrerede partnerskab, med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen hæfte eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Den, som uden selv at være gift eller være part i et registreret partnerskab indgår ægteskab eller registreret partnerskab med en person, der allerede er gift eller er part i et registreret partnerskab, straffes med hæfte eller med fængsel indtil 1 år.

Stk. 4. Når ægteskabet eller det registrerede partnerskab ikke kan omstødes, kan straffen for den, der i forvejen er gift eller er part i et registreret partnerskab, altid gå ned til hæfte og for den person, der hverken er gift eller part i et registreret partnerskab, helt bortfalde.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.