Hvad kan jeg få i hustrubidrag?

Jeg er frygtelig usikker på, i hvilken situation jeg så vil komme rent økonomisk, hvis min mand og jeg bliver skilt.

Vi har været gift i 12 år og vi boede ikke sammen, før vi blev gift. Jeg har alle årene været hjemmegående.

Jeg er uddannet radiotelegrafist, det er en for længst ubrugelig uddannelse.

Jeg er 43, og bor på Falster, så chancerne for arbejde er meget små.

Vi har 2 børn 10 og 8 år.

Min mands årlige indtægt ligger på omkring 315.000 kroner.

Hvis jeg nu vil skilles, men ikke har noget arbejde, eller større udsigt til at få noget, hvad kan jeg så tilkomme?. Det bliver mig som skal have børnene, da mandens arbejde gør, at han er hjemmefra flere dage ad gangen.

Jeg tænker på det månedlige bidrag og børnepenge, da vi nok kan enes om at dele resten af formuen - forhåbentlig uden større kævl.

Svar:

Ud fra de foreliggende oplysninger har du en rimelig udsigt til at kunne få din mand dømt til at betale hustrubidrag i 5 år.

Bidraget størrelse vil blive udmålt af statsamtet og udgøre ca. 20% af forskellen mellem jeres bruttoindkomster, idet børnebidragene trækkes fra først.

Hvis din mand tjener over 305.000 kr. vil børnebidraget i 1997 blive fastsat af statsamtet til normalbidrag + 50%, dvs. 1.087,50 pr. barn eller i alt 2.175 kr om måneden

Regnestykket ser herefter således ud

Mandens indtægt

310.000 kr.

Minus børnebidrag

26.100 kr

Til rest

283.900 kr.

Din indtægt

0 kr

Forskel

283.900 kr

20% heraf

56.780 kr

eller ca. 4.700 kr. om måneden og det kan du jo ikke klare dig for. Du vil sikkert blive nødt til at få bistandshjælp, og hustrubidraget skal da udbetales til socialforvaltningen, da du jo ikke kan få både hustrubidrag og bistandshjælp.

Hvis du får kontant formue ud af bodelingen, kan dette medføre, at du ikke kan få bistandhjælp.

Hvis du selv tjener f. eks. 12.000 kr. brutto om måneden, falder hustrubidraget med 20% heraf eller 2.400 kr. om måneden.

Du bør snarest kontakte en advokat, der kan bistå dig med ægteskabssagen

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.