Kan der gives forhåndsafkald på ægtefællebidrag?

Jeg har et par spørgsmål ang. særeje, ægtepagt ol. ved indgåelse af ægteskab. Baggrunden er, at min kæreste og jeg (som har kendt hinanden i 9 år og sammen har to børn på hhv. 1,5 og 5,5 år) påtænker at købe hus sammen, og derfor mener at vi bør gifte os for at sikre os rent økonomisk ved dødsfald eller lignende.

Problemet er, at vi har dårlige erfaringer med andres nu afsluttede ægteskaber, hvor der har været efterfølgende økonomiske "slagsmål".

Jeg vil derfor gerne vide:

  1. Er det er muligt (via en ægtepagt eller lignende) på forhånd, dvs. før/ved ægteskabets indgåelse, at give JURIDISK BINDENDE afkald på ægtefællebidrag (eller hvad det hedder formelt) ved evt. senere skilsmisse ?
  2. Er det muligt at oprette et særeje som gælder ved skilsmisse, men som ikke forhindrer en tilbageblivende ægtefælle i at arve ved evt. dødsfald (skilsmisse-særeje eller lignende) ?

I begge spørgsmål ville jeg meget gerne have en forklaring på, hvorledes disse arrangementer gennemføres formelt og juridisk, om der er nogle procedurer som skal gennemføres FØR selve brylluppet osv.

Svar:

Det er fast antaget i den familieretlige teori, at der ikke gyldigt kan gives bindende forhåndsafkald på ægtefællebidrag. Et sådan afkald kan kun gives, når man står foran en aktuel forestående separation eler skilsmisse. Det nytter ikke, at afkaldet gives i en ægtepagt

I kan sagtens oprette en særejeægtepagt om kombinationssæreje, som tilsyneladende vil dække jeres ønsker. Prøv at læse vore emner herom på emneoversigt nr. 530. Ægtepagten bør oprettes før vielsen, da det jo kan tænkes, at den anden part ikke vil være med til at oprette ægtepagt, når I er blevet gift.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.