Kan jeg få skilsmisse på grund af utroskab i separationstiden?

Jeg er den 15/4 fraflyttet min kone, og vi er efterfølgende blevet separeret ved bevilling d. 15/5- 1997

Ved separationen sagde hun nej til hustrubidrag, men det vil hun kræve nu! Kan hun kræve vilkårene genoptaget?

Hun har overnattet hos en anden mand under separationen, og denne har hun også været på ferie med.

Er det nok til at jeg kan kræve "omgående" skilsmisse?

Hun siger hun ikke vil skilles !

Svar:

Det er normalt meget svært at få ændret en aftale om, at der ikke skal betales hustrubidrag. Ændring kan ske efter ægteskabsloven § 58, som lyder således:

Har ægtefæller med henblik på separation eller skilsmisse truffet aftale om fordelingen af formuen, bidragspligten eller andre vilkår, kan aftalen ved dom ændres eller erklæres for uforbindende, såfremt den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse.

eller efter ægteskabslovens § 52, som lyder således:

En af ægtefællerne truffet aftale om bidragspligten eller om bidragets størrelse kan ændres ved dom, såfremt det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen.

Der kan ikke kræves skilsmisse på grundlag af uroskab i separationtiden. Dette følger af ægteskabslovens § 33, stk. 2, som lyder således:

Skilsmisse kan ikke opnås på grundlag af et seksuelt forhold, der har fundet sted, mens ægtefællerne er separeret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.