Kan jeg som værge flytte børneopsparingskontiene?

Jeg er blevet skilt for snart 6 måneder siden. Jeg har forældremyndigheden over vore 2 børn, som faderen i øvrigt ikke ønsker at se.

Jeg har søgt at overflytte børnenes børneopsparingskonti til mit nuværende pengeinstitut, men jeg fik at vide, at faderen står som indskyder, og at hans samtykke derfor er nødvendigt. Søger vi om det, vil pengene helt sikkert samme dag være hævet.

Eneste grund til, at de ikke er hævet, er eks-mandens manglende hukommelse om pengenes eksistens og heldigvis går kto.udtog da også til de herboende børns adresse - ellers havde de været væk.

Har vi, uden samtykke, mulighed for overførsel af disse?

Svar:

Du kan ikke få manden dømt til at overføre indskudsretten til dig, og da det er fast antaget, at det er indskyderen, som bestemmer, hvor pengene skal stå i bindingsperioden, har du således ikke mulighed for at overføre pengene til et andet pengeinstitut.

Faderen er i øvrigt aldes uberettiget til at hæve pengene på børneopsparingskontiene. Pengene tilhører børnene.

Du kan som værge for børnene kræve, at faderen til dig som værge udleverer bøgerne, hvis sådanne findes.

Du kan desuden bede banken om at spærre kontiene, således at det på disse er noteret, at der på intet tidspunkt kan foretages udbetalinger på kontiene uden skriftlig tilladelse fra dig som værge for børnene, indtil disse selv bliver myndige, og fra dette tidspunkt uden skriftlig tilladelse fra børnene.Bed om at få bankens skriftlige bekræftelse på, at dette er noteret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.