Skal PKA-pension ligedeles?

Jeg har lige set Danmarks Familieadvokat for første gang, og siden er meget tiltalende.

PKA (Pensionskassen) har etableret en tilbagekøbsordning for sine medlemmer, således de kan hæve pensionen i utide. ligesom den kan kapitaliseres.

Kan den så ikke sidestilles med en ren kapitalpension?

Svar:

Hvis der er tale om en sædvanlig arbejdsmarkedspension, hvortil der er indbetalt sædvanlige løbende pensionsbidrag i henhold til en overenskomst, er pensionen rimelig og den skal derfor ikke deles.

Dette gælder, uanset om der eksisterer en tilbagekøbsordning.

Du kan læse mere om de nye regler om deling af pensionsordninger på emne nr. 574.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.