Kan min canadiske hustru få opholdstilladelse?

Jeg har en forlovet, som er Canadisk statsborger. Af naturlige årsager vil vi gerne gifte os - det bliver sikkert på dansk jord - og i den forbindelse vil jeg gerne vide hvordan, jeg skal dokumentere mine muligheder for at forsørge min tilkomne overfor de stedlige sociale myndigheder.

Jeg har allerede læst en smule i udlændingeloven, men som lægmand er jeg ikke blevet meget klogere på dette område. Jeg ved kun at, jeg skal dokumentere at, jeg er stand til at, forsørge min kommende hustru, men der står efter min mening ikke noget om hvordan.

Er der en tommerfingerregel om, hvor stor min indtægt bør være, for at jeg kan anses for at være istand til at forsørge min kommende hustru.

Vil hun såfremt, jeg er i stand til at bevise dette overfor de stedlige sociale myndigheder automatisk få udstedt opholdstilladelse?

Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om, at hun skal påtage sig erhvervsarbejde, hverken ude i erhvervslivet eller herhjemme, men det kommer sikkert på tale en dag -og hvad gør vi så? Jeg formoder, at hun skal have en arbejdstilladelse. Hvordan kan hun ansøge om den og, hvilke krav stilles der for at, ønsket derom bliver imødekommet.

Med Venlig Hilsen

Andreas

Ce que tu veux qu'on te fasse, fais le aux autres.

J'irais te voir plus tard.

Svar:

Indtil d. 3. juli 1998 blev der stillet krav om, at du skulle godtgøre at være i stand til at forsørge din hustru. Dette indebar, at dine indtægter mindst skulle svare til, hvad du og din kommende ægtefælle ville kunne få i samlet kontanthjælp.

Dette forsørgelseskrav er nu udgået af udlændingeloven, og jeg vil derfor tro, at der ikke bliver problemer med, at din canadiske hustru får opholdstilladelse i Danmark.

Hvis din canadiske hustru får opholdstilladelse, ville denne normalt være varig, og hun er dermed fritaget for at søge om arbejdstilladelse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.