Kan jeg forlodsudtage 65.000 kr., som jeg har fået udbetalt fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond?

Jeg blev gift i 2006.
Jeg er blevet skilt februar 2024.
Er ved at lave bodeling. Ingen fælles børn.
I august måned 2016 fik jeg udbetalt ca. 65.000 kr. på min opsparing i LD. Den er som sagt optjent i slut 70-erne.
Jeg satte pengene ind på mit billån for at nedbringe dette lån.
Nu vil min fraskilte kone have halvdelen af provenuet ved bilens vurdering.
Er udbetalingen fra LD ikke penge, der forlods bør være mine?

Svar:

Du kan forlodsudtage et beløb svarende til nettoudbetalingen på 65.000 kr. fra LD.

Dette fremgår af ægtefællelovens § 34, stk. 2:

Stk. 2. Beløb fra rimelig alders- og kapitalpension, supplerende engangssum og supplerende engangsydelse, der er udbetalt, indgår ikke i formuedelingen, i det omfang beløbene ikke må anses for at være forbrugt. Tilsvarende gælder indtægter af beløbene og det, der træder i stedet for beløbene.

Opsparingen i LD var en rimelig pension, der ikke skulle deles, og det samme gælder den udbetalte opsparing, hvis den ikke er forbrugt. Udtrykket kapitalpension omfatter også indeståender i LD samt selvpensionskonti.

Du har brugt pengene til at indfri en del af din bilgæld, og dermed er beløbet ikke forbrugt

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600