Hvilke oplysninger om min mand kan jeg få hos SKAT?

Jeg er i gang med en bodeling i forbindelse med skilsmisse.

Hvilke oplysninger kan jeg få fra Skat angående min mand ?

Svar:

Du kan fra SKAT få kopi af hans årsopgørelser og regnskaber for alle de år, hvor I har været gift - se

Skatteforvaltningslovens § 18: Ægtefæller og forhenværende ægtefæller har hver især ret til ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen at få oplyst indholdet af den anden ægtefælles selvangivelse og ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat for indkomstår, hvori de var ægtefæller og samlevende.

Du kan ikke hos SKAT få kopi af hans skattemappe eller R75, men du kan kræve, at han giver dig en kopi af disse.

Hvis han nægter, kan du anmode om skifterettens bistand. Så vil skifteretten indhente hans skattemappe, og du kan få en kopi. Det koster 750 kr. i gebyr til skifteretten.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31,
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600