Hvornår ophører formuefællesskabet?
 

Min kone og jeg har besluttet os for at blive skilt. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål.

Vi har fælles økonomi, men hvornår bliver den ophævet, jeg mener hvornår er de midler jeg har/får mine ?

Er det fra den dag separationspapirerne bliver indsendt eller når separationen bliver bevilliget eller først fra selve skilsmissedatoen?

Svar:

Der er fra d. 01.03.2012 indført nye regler om ophørsdagen.

Formuefællesskabet ophører ved udløbet af den dag, statsforvaltningen modtager en ansøgning om separation eller skilsmisse.

Hvis ansøgningen modtages efter ophør af statsforvaltningens åbningstid, må ansøgningen normalt anses som modtaget første hverdag derefter.

Hvis ansøgningen indsendes elektronisk via statsforvaltningens hjemmeside, må ansøgningen formentlig anses for modtaget med det samme, selv om kontoret er lukket.

Hvis ansøgningen kun er underskrevet af den ene part og ansøgeren senere trækker sin ansøgning tilbage, genindtræder formuefællesskabet. Der er således opstået en spekulationsmulighed, hvor den ansøgende ægtefælle kan trække ansøgningen tilbage, fordi den anden part er blevet rigere eller han eller hun selv er blevet fattigere, efter at ansøgningen blev indsendt til statsforvaltningen.
 

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600


Hit Counter

18-01-16