Hvordan sikrer jeg, at min arv efter min mor forbliver mit særeje?

Min mor har testamenteret sine midler til min søster og mig som fuldstændigt særeje, fordi begge vores mænd er selvstændige. 

Hvordan sikrer man, at arven forbliver særeje – skal de stå på en separat konto, eller bliver det arvede beløb automatisk trukket fra i tilfælde af skilsmisse eller hvis ægtefællen går konkurs – uanset om midlerne er brugt til nedbringelse af lån i fælles hus eller er opsparet?

SVAR:

Det sikreste er, at du holde de arvede midler helt adskilt fra dine øvrige midler, dvs. at du skal indsætte arvede midler på separat konto, hvorpå der ikke må indsættes fællesejemidler.

Hvis du bruger din særejearv til at indfri din egen gæld, opstår der et vederlagskrav (også kaldet et særejebeskyttelseskrav), således at beløbet kan udtages forlods i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. 

Bruger du arven til at indfri din mands gæld, opstår der et tilgodehavende imod ham, men du bør sikre dig ved at få din mand til at underskrive et gældsbrev, hvorefter han skylder dig det beløb, som du har brugt til at betale hans gæld.

Hvis du bruger det arvede særeje til almindeligt forbrug, har du ikke noget særeje eller vederlagskrav i tilfælde af skifte.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus


Hit Counter

18-01-16