Kan jeg få delt få boet delt ved skifteretten efter de nye regler pr. 01.03.2012, når vi er blevet separeret i november 2011?

Min mand og jeg blev separeret ved bevilling i november 2011. Siden da har han nægtet overhovedet at deltage i noget - inkl. bodeling. Han svarer ikke på noget.

Jeg har lært at der kommer nye regler pr. 1.3.2012 om ægtefælleskifter.

Kan vores sag indbringes for Skifteretten med brug af de nye regler, når vi er blevet separeret før d. 01.03.2012?

Svar:

JA - det afgørende er, at sagen først indbringes for skifteretten efter d. 01.03.2012. Der er mange, der venter med at indbringe sagen for skifteretten, indtil de nye regler er trådt i kraft.

De nye regler om, at formuefællesskabet ophører, når skifteretten har modtaget ansøgning om separation eller skilsmisse, gælder dog kun i tilfælde, hvor der ansøges om separation efter lovens ikrafttræden d. 01.03.2012.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600