Skal min ratepension på 267.000 kr. deles, når vi har været gift i 2 år og har levet sammen i 14 år forinden?

Skal en ratepension deles ved skilsmisse, når ægteskabet kun har varet i 2 år?

 Vi har boet sammen i 15 år og har det evt. nogen indflydelse på om ratepensionen skal indgå i bodelingen? (Ratepensionen er på kr. 267.000)

Vi har ikke haft fællesøkonomi og jeg har tjent ca. kr. 650.000 om året og min hustru ca. kr. 350.000. Vi har begge alm. Arbejdsmarkedspensioner.

Svar:

Hvis din ratepension er tegnet som et supplement til din arbejdsmarkedspension, er skal ratepensionen normalt deles, da det er en såkaldt ekstra pension, jf. retsvirkningslovens § 16 b, stk. 3.

Din ratepension kan imidlertid udtages forlods, hvis ægteskabet har været af kortere varighed - se retsvirkningslovens § 16 c, stk. 1. Ifølge bemærkningerne må et ægteskab som udgangspunkt anses for korterevarende, hvis det har varet i mindre end 5 år. Der skal ved opgørelsen af ægteskabets varighed normalt ikke tages hensyn til et forudgående samliv. Der kan dog forekomme situationer, hvor det vil være rimeligt også at lægge vægt på et forudgående samliv med økonomisk fællesskab af nogen længde.

Som du kan se af bemærkningerne kan det ikke siges med sikkerhed, om din ratepension skal deles eller ej, da svaret afhænger af, om det er rimeligt at lægge vægt på de 14 års forudgående samliv.

Hvis resultatet bliver, at du kan udtage din ratepension forlods, kan din hustru rejse krav om rimelighedskompensation efter retsvirkningslovens § 16 e. Det kræves, at ægteskabet har været af længere varighed, og i denne forbindelse tæller jeres forudgående samliv med. Der skal desuden være en stor forskel i værdierne af jeres pensionsrettigheder.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600