Kan jeg blive skilt ved bevilling efter 6 måneders separation - uden mandens underskrift eller accept?
 

Jeg vil høre, om det ikke er sandt, at man har krav på at blive skilt efter 6 måneder, selv om modparten ikke vil skilles?

Fx hvis jeg allerede har sendt de 650 kr. med min ansøgning om skilsmisse, og der er gået 6 måneder siden separationen, så kan jeg vel blive skilt uden hans underskrift/accept?

Svar:

Du kan blive skilt ved bevilling uden din mands accept, hvis han undlader at reagere på 2 varslingsbreve fra Familieretshuset.

Jeg forudsætter, at det ved separationen er aftalt, at vilkårene også skal gælde for tiden efter en eventuel skilsmisse.

Hvis han udtrykkeligt protesterer, kan du kun blive skilt ved dom, men da du efter ægteskabsloven har krav på skilsmisse efter 6 måneders separation, kan du være sikker på, at du bliver skilt ved dom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600