Kan vi ved ægtepagt aftale, at en konkret ratepension, som tilhører manden, ved separation eller skilsmisse skal tilfalde hustruen?

Jeg ønsker, at en del af min indbetalte pensionsopsparing skal overgå til min ægtefælde i tilfælde af skilsmisse.

Beløbet er indbetalt på en særskilt konto, dvs. det er en bestemt konto som skal overgå til hende.

Hvordan sikrer jeg dette ?

Hvilket formular skal jeg anvende ?

Svar:

I kan ved ægtepagt aftale, at værdien af en konkret ratepension skal indgå i bodelingen - se formular 250K Ægtepagt om deling af konkrete kapital- og ratepensioner m.v.

I kan ikke på forhånd aftale, at delingen skal ske ved separat ligedeling eller ved at hun udtager denne ratepension. I kan heller ikke ved gaveægtepagt overdrage ratepension til hende, da dette vil blive betragtet som en ophævelse, der udløser beskatning på 60%.

Du risikerer således, at din hustru vil kræve, at du ved separation eller skilsmisse skal betale hende 50% af ratepensionens værdi efter skat - kontant

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600