Hvordan skal en ratepension deles, når ligedeling er aftalt i en ægtepagt?

Vi har i en ægtepagt fra 2007 har angivet, at der skal ske en ligedeling af mandens ratepension. 

Hvordan foregår delingen rent praktisk ved en evt. skilsmisse?

Svar:

Den ægtefælle, som ejer ratepensionen, skal normalt udtage hele pensionen og afregne 50% af værdien efter skat til den anden ægtefælle.

Dette gælder,  uanset at der i ægtepagten er brugt udtrykket ligedeling i ægtepagten.

Man kan godt aftale separat ligedeling af en kapital - og ratepension, når man står i delingssituationen

Delingen kan i så fald ske efter 3 forskellige modeller:

  1. Deling med respekt af udbetalingsvilkårene

  2. Deling med respekt af udbetalingsvilkårene, men med ret for modtagerægtefællen til at foretage indskud på den udloddede forsikring eller konto med fradragsret.

  3. Deling uden respekt af udbetalingsvilkårene. Dette betyder, at modtagerægtefællen får pensionsordningen udbetalt, når han eller hun selv opfylder betingelserne for udbetaling, f. eks. selv fylder 60 år. Denne model er være fornuftig, når modtagerægtefællen er ældre end den oprindelige forsikringstager eller kontohaver. En deling efter model 3 kræver samtykke fra forsikringsselskabet eller pengeinstituttet.

I skal afgive en erklæring til jeres pengeinstitut om, ar betingelserne for valg af delingsmetode efter efter RVL § 16 f, stk. 2 og 3 er opfyldt

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600