Skal min bonus deles med min fraseparerede hustru?

Jeg blev separeret d. 01.10.2010. 

I forbindelse med min ansættelse får jeg d. 1.4.2011 udbetalt en kontantbonus for 2010. Bonussen er ikke kendt på forhånd og tildeles diskretionært af ledelsen. Bonussen er bl.a. baseret på firmaets indtjening og personlig performance. Det er en kontraktuel betingelse, at man skal være ansat på udbetalingsdagen for at få udbetalt bonussen.

Har min tidligere hustru krav på et forholdsmæssigt beløb frem til separationsdagen?

Svar:

Jeg mener ikke, at en forholdsmæssig del af din bonus skal deles i et sådant tilfælde, da du ikke på skæringsdagen d. 01.10.2010 havde et retskrav på den pågældende bonus.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600