Kan jeg få andel i min mands store ratepension, når vi har levet sammen i 8 år og været gift i 4 år?
 

Jeg står i den situation, at jeg blev separeret i maj 2009.

Min mand har en del medarbejderaktier og en kæmpe opsparing på en ratepension i den bank, hvor han er ansat.

Jeg har ikke nogen opsparing, da vi satte ind på hans, da hans rente er noget højere end min ville være grundet hans job i banken. 

Vi har været gift i 4 år og boet sammen i 8 år.

Jeg mener jo at jeg har krav på nogle af disse penge, når vi ikke har oprettet pension til mig gennem årerne - det skal sige at min ex mand var karrieremanden og jeg passede ungerne, og affandt mig i 5 år med job, som kunne passes ind i familie livet.

Svar:

Du har ikke krav på nogen del af hans ratepension, da jeres ægteskab har varet mindre end 5 år. De forudgående 4 års samliv tæller ikke med i denne forbindelse.

Hvis du selv har en almindelig formue på f. eks. 300.000 kr., som du ejede ved ægteskabets indgåelse, skal denne formue ligedeles, selv om din mand kan forlodsudtage sin store ratepension!

Hvis jeres ægteskab havde varet i 5 år, ville en del af din mands pension ligge ud over en rimelig pension, og denne ekstra pension skulle ligedeles. De er med andre ord blevet separeret 1 år for tidligt

Hvis din mand har optaget lån til at finansiere pensionsopsparingen, kan disse lån ikke tages med i bodelingen.

Din mand sender givetvis en venlig tanke til vore politikere, som i 2006 med stort flertal besluttede, at gifte kvinder som dig skulle have forringet deres retsstilling ganske væsentligt fra og med d. 01.01.2007. Efter de gamle regler skulle hele ratepensionen være ligedelt.

Vore politikere mener, at du i relation til pension altid skal tænke på, hvad der er bedst for dig selv, og ikke på, hvad der er bedst for familien. 

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600