Hvor mange gange om ugen må jeg overnatte hos min kæreste, som oppebærer hustrubidrag?

Hvor mange gange om ugen må jeg overnatte hos min kæreste uden at skulle skifte folkeregisteradresse??

Jeg har fået arbejde i samme landsdel som min kæreste, og vi påtænker at flytte sammen. Jeg har 3 måneders opsigelse på min egen lejlighed og vil derfor ikke skifte adresse, før vi kan flytte sammen i en passende lejlighed.

Nu har kærestens eksmand sat en sag i gang hos statsforvaltningen vedr. ægtefællebidrag, da han mener at have hørt at jeg skulle opholde mig hos min kæreste permanent. Derfor spørger jeg.

Svar:

Der kan ikke gives et klart svar på, hvor mange dage du må opholde dig hos din kæreste, før bidraget bortfalder, for i sådanne sager foretages en såkaldt helhedsvurdering.

Bidrag bliver af statsforvaltningen nedsat til 0.00 kr.,  hvis den bidragsberettigede har et vist økonomisk og personligt interessefællesskab med en ny partner.

Ved afgørelsen af disse sager foretages en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på, om forholdets karakter og omfang efter en samlet vurdering sandsynliggør, at der foreligger et interessefællesskab af ovenstående karakter.

Ved vurderingen af forholdets karakter og omfang lægges der bl.a. vægt på varigheden af forbindelsen, om den bidragsberettigede og den nye partner hjælper hinanden i det daglige, går ud sammen, holder ferie sammen, og om de besøger venner og familie sammen.

Det er ved vurderingen ikke afgørende, om der består et seksuelt forhold mellem parterne, men dette forhold vil dog indgå i den samlede bedømmelse af sagens omstændigheder.

Det er ligeledes ikke afgørende, om det kan påvises, at forholdet indebærer en økonomisk fordel for den bidragsberettigede.

Hvis du bor sammen med din kæreste det meste af ugen, har du pligt til at skifte folkeregisteradresse, idet den skal være på det sted, hvor du hovedsaligt opholder dig og overnatter. Og i den situation er der ingen tvivl om, at hendes bidrag bortfalder.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk