Skal min hustru have 1/2 af husets friværdi ved separationen, når hun kun står som ejer af 1/3 af huset?

Vi er separeret og skal når huset er solgt i gang med bodeling. 

På skødet til vores hus står jeg med 2/3 i ejerandel og min eks kone med en 1/3 del. 

Når huset bliver solgt, hvordan bliver fordelingen så ?

Skal overskuddet deles efter samme andele som på skødet eller er det nu 50 % til hver.

Svar:

Hvis jeres andele i huset er særeje, kan I hver for sig beholde jeres egen andel.

Hvis I har formuefællesskab, og er begge jeres nettoformuer (nettobodele) positive, kommer I til at ligedele provenuet ved salg.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600