Skal min hustrus invalidesum fra en forsikring ligedeles?

Min ex. og jeg er kommet i tvivl om bodelingen. 

Hun er blevet tilkendt førtidspension for 3 måneder siden og vi er blevet separeret i sidste uge.

I forbindelse med hendes førtidspension har hun en forsikring, som tilkender hende en invalidesum på kr. 165.000,- . Disse penge søgte vi om for 2 måneder siden, og vi fik den besked at de først kan komme til udbetaling om 3 måneder, når hendes opsigelsesperiode er udløbet. 

Nu er spørgsmålet om disse penge skal deles eller hun kan beholde dem selv

Svar:

Din hustru kan holde en personskadeerstatning, der ikke er forbrugt, uden for bodelingen i medfør af ægtefællelovens § 362.

Det er fast antaget i den familieretlige teori, at bestemmelsen finder analog anvendelse på invalidesummer fra forsikringsselskaber, og det betyder, at din hustru kan forlodsudtage invalidesummen.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600