Kan jeg få udtagelsesret til en udlejningsejendom, som tilhører min tidligere hustru?

I forbindelse med en igangværende bodeling vil min tidligere hustru sælge en udlejningsejendom, der er fælleseje. Ejendommen står i hendes navn.

Jeg har tilbudt at udtage ejendommen til en for nylig foretaget vurdering, men får sandsynligvis ikke muligheden herfor.

Har jeg i den forbindelse nogle rettigheder?

Svar:

Hvis din hustru  ikke ønsker at udtage ejendommen, har du ret til at udtage ejendommen. Dette fremgår klart af fællesboskiftelovens § 70 a, stk. 1

Hvis I selv har boet i en lejlighed i ejendommen, skulle du samtykke til salget i medfør af retsvirkningslovens § 18, hvis din hustru ønskede at sælge denne, før I blev separeret eller skilt.

Du kan ikke udøve krydsende udtagelsesret, da denne ret kun gælder ejendomme, der udelukkende eller hovedsageligt tjener til familiens bolig, jf. fællesboskiftelovens § 70 a, stk. 2, 2. pkt. 1)

Da du ikke kan udøve krydsende udtagelsesret, er det ikke fornødent med dit samtykke til salget af ejendommen under skiftet..

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600


Hit Counter

23-08-12