Tæller udbetalinger fra mine indekskontrakter med ved udmåling af bidrag til min eks-hustru, som også fik andel af indekskontrakterne ved bodelingen?

I forbindelse med min skilsmisse i 2000 overtog jeg mine indekskontrakter pålydende kr.121.000 som aktiv til kr. 110.000. 

Udbetalingen begynder i 2008. Skal jeg betale hustrubidrag af hele udbetalingen?

Svar:

Ja, udbetalingerne skal medregnes som din bruttoindkomst, selv om kontoen også indgik i bodelingen.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600