Kan jeg bestemme særeje over hus, som jeg giver til mine børn som delvis gave?

Kan jeg bestemme særeje over et hus som jeg for en dels vedkommende giver til mine børn som gave.

Mine 2 børn overtager hus inkl. pantegæld friværdi 200.000 kr.,  der således er gave med 100.000  mkr. til hvert barn, men kan jeg også tillige i et gavebrev bestemme, at hele ejendommen skal være børnenes særeje?

SVAR:

Hvis gavemomentet er væsentligt eller betydeligt, kan man efter nogles opfattelse bestemme særeje ikke blot om gaven, men om hele ejendommen. Dette har støtte i retspraksis fra Højesteret fra 1980´erne

Andre mener, at man efter særejereformen fra d. 01.10.1990 kun kan bestemme særeje om gaven.

Det er endnu ikke afklaret i retspraksis, hvem der har ret. Det er derfor det sikreste, at børnene ved ægtepagt træffer aftale med deres ægtefæller om, at ejendommen skal være særeje

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus


Hit Counter

23-08-12