Har erklæret utroskab indflydelse på bodelingen?

Vil den forurettede blive tilgodeset rent økonomisk i en fællesbodeling under en skilsmissesag med utroskabserklæring ??

Eller spurgt på en anden måde : Vil erklæret utroskab have indflydelse på fællesbodelingen i en skilsmissesag??

Svar:

Svaret er NEJ.

Fællesboet skal ligedeles på samme måde, uanset om der foreligger utroskab.

Den krænkede part kan således ikke få kompensation i form af en skævdeling af fællesboet.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600