Kan vi i en ægtepagt indgå aftale om, at min mands ratepensioner skal ligedeles separat, hvis vi skal skilles?

Min mand og jeg vil gerne lave en ægtepagt, så vi deler vores kapital- og rate pensioner, hvis vi en dag skulle skilles. 

Dog kan ingen af os se det rimelige i, at min mand ved en evt. skilsmisse bliver nød til at sætte sig i gæld, for at give mig halvdelen af hans pensioner.

Kan man lave en ægtepagt, hvor man først deler, når pensionen skal udbetales?? 

Eller deler man simpelthen bare pensionen i 2, uden at det har andre konsekvenser, for den der skal af med penge?

Svar:

I kan ikke i en ægtepagt om, at jeres kapital- og ratepensioner skal ligedeles ved separation eller skilsmisse, træffe aftale om, at ligedelingen skal ske ved en separat opsplitning af pensionen.

Der er indført en bestemmelse i retsvirkningslovens § 16 g om, at ejerægtefællen har udtagelsespligt, og denne regel kan desværre ikke fraviges ved en forhåndsaftale herom i en ægtepagt.

Når og hvis situationen bliver aktuel, kan I til den tid træffe aftale om separat ligedeling, men pensionsinstituttet kan i visse tilfælde modsætte sig en sådan ligedeling.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600


Hit Counter

23-08-12