Kan vi i en ægtepagt indgå aftale om, at min mands ratepensioner skal ligedeles separat, hvis vi skal skilles?
 

Min mand og jeg vil gerne lave en ægtepagt, så vi deler vores kapital- og ratepensioner, hvis vi en dag skulle skilles. 

Dog kan ingen af os se det rimelige i, at min mand ved en evt. skilsmisse bliver nød til at sætte sig i gæld, for at give mig halvdelen af hans pensioner.

Kan man lave en ægtepagt, hvor man først deler, når pensionen skal udbetales?? 

Eller deler man simpelthen bare pensionen i 2, uden at det har andre konsekvenser, for den der skal af med penge?

Svar:

I kan ikke i en ægtepagt om, at jeres kapital- og ratepensioner skal ligedeles ved separation eller skilsmisse, træffe aftale om, at ligedelingen skal ske ved en separat opsplitning af pensionen.

Der er indført en bestemmelse om, at ejerægtefællen har udtagelsespligt, og denne regel kan desværre ikke fraviges ved en forhåndsaftale herom i en ægtepagt.

Når og hvis situationen bliver aktuel, kan I til den tid træffe aftale om separat ligedeling, men pensionsinstituttet kan i visse tilfælde modsætte sig en sådan ligedeling.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600